Vertrouwenspersoon

HC Spaarndam wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockeyen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HC Spaarndam willen wij dit graag vóór zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen HC Spaarndam een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van HC Spaarndam?
Wanneer je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen je team of met andere leden van de club en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, jeugdcommissie of het bestuur inroepen. Wanneer je het gevoel hebt dat jezelf, andere personen of de club beschadigd worden door het gedrag van één of meer andere kun je ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van HC Spaarndam, die fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing.

De vragen die je hebt, kunnen bijvoorbeeld gaan over:
  • pesten en gepest worden: het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HC Spaarndam op de juiste plaats is.
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt, in principe, niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar van op de hoogte bent en toestemming voor hebt gegeven.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon wel en niet voor?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HC Spaarndam en één of meer leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij er een relatie is tussen activiteiten binnen HC Spaarndam en de betrokkene(n). De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HC Spaarndam.

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HC Spaarndam.

Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?
Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via mail: [email protected]. Onze vertrouwenspersonen zijn Esther van der AA en Jesse de Feyter, beide huisarts.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).