Contributie

Ieder lid betaalt jaarlijks contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie voor het seizoen 2023/2024 geldt tot einde van het boekjaar (30 juni 2024) en is als volgt per leeftijdscategorie:
Categorie Leeftijd Contributie
Brinkertjes 5 en 6 jaar € 140
O8 jeugd 7 jaar € 190
O9/O10 jeugd 8 en 9 jaar € 205
O12 jeugd 10 en 11 jaar € 229
O14 jeugd 12 en 13 jaar € 239
O16 jeugd 14 en 15 jaar € 252
O18 jeugd 16 en 17 jaar € 252
Jong Senioren* 18+ jaar € 179
Senioren/Veteranen 25+ jaar € 287
Trimhockey 18+ jaar € 208

* Voor Jong Senioren geldt een speciaal fors lager tarief en een aantrekkelijk regeling per team: de contributie van ieder extra teamlid boven het 15de teamlid, wordt in de vorm van een bartegoed aan de bar van HC Spaarndam teruggegeven. Dus heb je 18 spelers in je team, dan krijg je 3 x €179,- is € 537,- bartegoed. En als je niet iedere week hoeft te spelen, is het goed te combineren met studie en school. Wil je meer info stuur dan een mail naar: [email protected]

Lid worden na 31 december betekent dat de helft van de contributie verschuldigd is voor het resterende verenigingsjaar.

Inschrijfgeld
Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 35 per lid.

Gezinskorting
Gezinnen met meer dan 2 betalende leden krijgen korting. Voorwaarde is dat men op hetzelfde adres woont. De korting is als volgt: 3e lid € 10, 4e lid € 20, 5e lid € 30, 6e lid € 40.

Incasso
Bij aanmelding middels het inschrijfformulier geeft ieder nieuw lid aan akkoord te gaan met de automatische incasso van de jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgestelde contributies en eventuele toeslagen. Bovendien gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van HC Spaarndam. Deze zijn op te vragen middels een mail naar [email protected]. De incasso wordt verdeeld in twee termijnen. Inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. De eerste incasso vindt plaats begin oktober, de tweede incasso begin van het nieuwe jaar.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil jouw kind graag hockeyen, maar is dat financieel lastig? Vraag dan een bijdrage aan via Jeugdfonds Sport & Cultuur, klik hier>> En informeer HC Spaarndam over jouw aanvraag via [email protected]. Ook voor vragen rondom het Jeugdfonds kun je bij de penningmeester terecht.