Contributie

Ieder lid betaalt jaarlijks contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie voor het seizoen 2022/2023 geldt tot einde van het boekjaar (30 juni 2023) en is als volgt per leeftijdscategorie:
Categorie Leeftijd Contributie
Brinkertjes 5 en 6 jaar € 133
O8 jeugd 7 jaar € 181
O9/O10 jeugd 8 en 9 jaar € 195
O12 jeugd 10 en 11 jaar € 218
O14 jeugd 12 en 13 jaar € 228
O16 jeugd 14 en 15 jaar € 240
O18 jeugd 16 en 17 jaar € 240
Jong Senioren* 18+ jaar € 170
Senioren/Veteranen 18+ jaar € 273
Trimhockey 18+ jaar € 198

* Voor een Jong Dames of Jong Heren team geldt een speciaal fors lager tarief, namelijk €170,- per jaar en een aantrekkelijk regeling voor iedere extra speler boven het 15de teamlid. De contributie van ieder extra teamlid boven het 15de teamlid, krijgen jullie als bartegoed in de teampot. Dus heb je 20 spelers, dan krijg je 5 x €170,- is € 850,- bartegoed. Hoe meer teamleden hoe groter het bartegoed. En als je niet iedere week hoeft te spelen, is het goed te combineren met studie en school. Meer info via de mail: [email protected]

De leeftijd op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar is bepalend voor de contributie. Lid worden na 31 december betekent dat de helft van de contributie verschuldigd is voor het resterende verenigingsjaar. In bijzondere gevallen kunnen kinderen in een afwijkende leeftijdscategorie spelen, dit zal geen invloed hebben op de hoogte van de contributie. 

Inschrijfgeld.
Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 35 per lid.

Gezinskorting
Gezinnen met meer dan 2 betalende leden krijgen korting. Voorwaarde is dat men op hetzelfde adres woont. De korting is als volgt: 3e lid € 10, 4e lid € 20, 5e lid € 30, 6e lid € 40.

Incasso
Bij aanmelding middels het inschrijfformulier geeft ieder nieuw lid aan akkoord te gaan met de automatische incasso van de jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgestelde contributies en eventuele toeslagen. Bovendien gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van HC Spaarndam. Deze zijn op te vragen middels een mail naar [email protected]. De incasso wordt verdeeld in twee termijnen. Inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. De eerste incasso vindt plaats begin oktober, de tweede incasso begin van het nieuwe jaar.