Contributie

Ieder lid betaalt jaarlijks contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 
De contributie voor het seizoen 2021/2022 geldt tot einde van het boekjaar (30 juni 2022) en is als volgt per leeftijdscategorie:
Categorie Leeftijd Contributie
Brinkertjes 5 en 6 jaar € 133
F jeugd 7 jaar € 181
E jeugd 8 en 9 jaar € 195
D jeugd 10 en 11 jaar € 218
C jeugd 12 en 13 jaar € 228
B jeugd 14 en 15 jaar € 240
A jeugd 16 en 17 jaar € 240
Senioren/Veteranen 18+ jaar € 273
Trimhockey 18+ jaar € 198

De leeftijd op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar is bepalend voor de contributie. Lid worden na 31 december betekent dat de helft van de contributie verschuldigd is voor het resterende verenigingsjaar. Slechts in bijzondere gevallen kunnen kinderen in een afwijkende leeftijdscategorie spelen, dit zal geen invloed hebben op de hoogte van de contributie. 

Inschrijfgeld.
Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 35 per lid.

Gezinskorting
Gezinnen met meer dan 2 betalende leden krijgen korting. Voorwaarde is dat men op hetzelfde adres woont. De korting is als volgt: 3e lid € 10, 4e lid € 20, 5e lid € 30, 6e lid € 40.

Incasso
Bij aanmelding middels het inschrijfformulier geeft ieder nieuw lid aan akkoord te gaan met de automatische incasso van de jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgestelde contributies en eventuele toeslagen. Bovendien gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van HC Spaarndam. Deze zijn op te vragen middels een mail naar [email protected] De incasso wordt verdeeld in twee termijnen. Inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. De eerste incasso vindt plaats begin oktober, de tweede incasso begin van het nieuwe jaar.