Informatiebijeenkomst 22 februari 2016

16-2 Nieuws

Het project Hartje Spaarndam, is het project ter verbetering van het woon- en leefklimaat in heel Spaarndam. Het doel van het project is om Spaarndam een impuls te geven en bij te dragen aan de kwaliteit van leven, ondanks de hinder van onder meer het vliegverkeer. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en gemeente Haarlem trekken samen op om de drie deelprojecten uit te werken: een bruisend dorpscentrum, een sportpark en verbetering van de infrastructuur. Met het project Hartje Spaarndam wordt de subsidieaanvraag bij de Stichting Leefomgeving Schiphol voorbereid.

Op 22 februari 2016 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor inwoners uit Spaardam om de visie en ideeën voor de deelprojecten op haar grondgebied in het project Hartje Spaarndam toe te lichten.

Visie voor Spaarndam

De eerste twee deelprojecten, een bruisend dorpscentrum en een sportpark, liggen op het grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Via besturen van o.a. Dorpsraad Spaarndam, Dorpscentrum Spaarndam, verschillende stichtingen en verenigingen, is er in het verleden informatie opgehaald bij inwoners. Dromen, wensen en ideeën van inwoners zijn in kaart gebracht en omgezet in een visie ter versterking van de sociale cohesie. Dit is vervolgens vertaald in een model door architecten.

Inloopbijeenkomst op 22 februari 2016

Inwoners van Spaarndam (oost en west) zijn van harte welkom op 22 februari 2016 van 19.30 - 21.30 uur in het Dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen inwoners kennis nemen van de visie en ideeën voor de twee deelprojecten in het project Hartje Spaarndam. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Er is geen programma en u kunt op elk moment binnenlopen. De koffie staat klaar.

Aparte website

Alvast een kijkje nemen? Er is een aparte website met veel meer informatie over het project. Kijk op: www.hartjespaarndam.nl. Ook daar kunt u al uw reactie achterlaten.