De club is van ons allemaal en draait op vrijwilligers!

12-3 Nieuws

Teneinde onze club draaiende te houden hebben we alle leden nodig. 

Vrijwilligers van de club zijn het fundament. Leden en commissies zijn onontbeerlijk om samen een gezellige familieclub met ambitie te houden.

Helaas hebben we steeds meer moeite om de barbezetting rond te krijgen waardoor het altijd op dezelfde vrijwilligers neerkomt. Dat moeten we niet willen.

Om de exploitatie van onze startende club positief te beïnvloeden, hebben we afspraken gemaakt om tijdens vrije uren, het veld ter beschikking te stellen aan bevriende clubs. Zij hebben ons immers ook geholpen met onze start zonder veld.

Tijdens onze eigen wedstrijden maar ook tijdens het gebruik van onze bevriende clubs, moeten we de bardienst invullen. Dat doen we samen en dit is het deel van de contributie wat je in natura aan de club betaalt.

De afspraken die we hiervoor gemaakt hebben zijn:

  • Iedereen (lid of ouder van lid), wordt ingedeeld voor bardiensten;
  • In principe wordt een lid minimaal 2 keer per seizoen ingedeeld;
  • Een bardienst duurt 2-3 uur;
  • Alleen coaches zijn uitgezonderd voor bardiensten;
  • Voor ouders streven we ernaar de bardienst samen te laten lopen met de wedstrijden van de kinderen, dit is echter geen recht;
  • Ook trimmers of seniorleden draaien bardiensten.

We doen een beroep op eenieder om dit stukje contributie ook in te vullen zodat we samen onze club nog mooier kunnen maken.