Opzeggen lidmaatschap seizoen 2017/2018

24-3 Nieuws

Hopelijk heeft iedereen tot nu toe een fijn hockeyseizoen doorlopen!

Met nog ongeveer 2 maand te gaan komt er een einde aan dit hockeyseizoen en zal binnenkort achter de schermen de start gemaakt worden voor het nieuwe seizoen. Centraal hierin zal de indeling van de teams voor het seizoen 2017 – 2018 staan alsmede de indelingen van de trainingen. HC Spaarndam moet de nieuwe teams tijdig aan melden bij de bond voor de competitie indeling.

Mocht je besluiten om volgend seizoen niet meer te willen hockeyen bij HC Spaarndam, om welke reden dan ook, vernemen wij dit graag tijdig om misverstanden te voorkomen.

Hieronder kun je nalezen welke procedure je dan volgt.

Opzeggen vóór 1 mei 2017

Uitsluitend schriftelijke opzeggingen ter attentie van de ledenadministratie worden geaccepteerd. De opzegging verstuur je voor 1 mei via een e-mail (onder vermelding van naam en adresgegevens) naar: [email protected]

In geval van twijfel of overstappen naar een andere club is er uitstel mogelijk, mits dit per email kenbaar is gemaakt voor 1 mei aan de ledenadministratie ([email protected])

Opzeggen na 1 mei 2017

In alle andere gevallen wordt het lidmaatschap bij HC Spaarndam automatisch verlengd en zijn er, aan alsnog opzeggen, kosten verbonden omdat HC Spaarndam teams inschrijft en verplichtingen voor het nieuwe seizoen aan zal gaan.

Bij opzeggingen na 1 mei 2017 zullen wij de volgende kosten in rekening brengen:

  • Opzeggen tussen 1 mei en 30 juni 2017: € 50,--
  • Opzeggen tussen 1 juli en 31 juli 2017: 50% van het komende contributiebedrag
  • Opzeggen na 1 augustus 2017: de gehele contributie

Bevestiging

De opzegging is pas definitief op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie. Geen bevestiging ontvangen? Neem dan opnieuw contact op met de ledenadministratie.

Belangrijk

Opzeggen bij/via een coach of trainer is geen officiële opzegging.

Indien er vragen zijn over het opzeggen meld deze dan bij [email protected].

We wensen iedereen een prettig vervolg van het seizoen toe! Uiteraard zien we jullie allemaal graag weer volgend seizoen terug bij HC Spaarndam!