Even voorstellen ..... Derek de Beurs

21-3 Nieuws Derek de Beurs

Wie ben je en wat is jouw connectie met HCS? 
Ik ben Derek, de vader van Lieve die bij M6E1 hockeyt. Zelf heb ik nooit gehockeyd. Ik leer dus een hoop van Lieve. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik doe onderzoek naar de mentale gezondheid van mensen, bij het Trimbos Instituut. Verder speel ik graag gitaar, en lees ik graag.

Wat wil je bereiken met en voor de club? 
Lieve heeft het enorm naar haar zin, en ik gun haar een club die zoveel aanmeldingen heeft, dat er zelfs een (hele korte) wachtlijst nodig is :-). Ik hoop daar iets aan bij te dragen via ondersteuning in de communicatie

Waarom heb je ja gezegd? 
Om de club te steunen. Ik zie nu pas hoe belangrijk vrijwilligers zijn om een sportclub draaiende te houden.

Kan je hulp gebruiken? Zo ja, waar en hoe? 
Alle tips/ideeën/suggesties rondom communicatie zijn welkom. 

Wanneer en hoe kunnen leden bij jou terecht? 
Ik ben bereikbaar via [email protected]

Groet!