Vandaag, zondag 19 september, Algemene Ledenvergadering HC Spaarndam

19-9 Nieuws
De vergadering start om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

Wij nodigen alle (ouders van) leden en leden van verdiensten van harte uit om de ALV bij te wonen.

Zowel John Groote als Egon Kösters zullen afscheid nemen als bestuurslid en hun opvolgers zullen voorgesteld worden.

De agenda is eerder via de mail naar alle leden verzonden. Mocht u deze gemist hebben, stuur dan een mail naar [email protected]. De notulen van de vorige ALV, de voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn voor leden op te vragen door een mail te sturen naar [email protected]

Graag zien wij u op zondag 19 september. Wij verzoeken u om eventuele in te brengen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur HC Spaarndam


Met vriendelijke groet,  Bestuur HC Spaarndam