Bijzondere ALV maandag 8 december 20.00 uur in het clubhuis

2-12 Nieuws

Bijzondere ALV

Het bestuur nodigt u uit voor een bijzondere ALV. Doel van deze bijeenkomst is een wijziging van de statuten en inherent daaraan een wijziging van hethuishoudelijk regelement. Tijdens een eerder belegde ALV op 19 november j.l. zijn een drietal statutenwijzigingen ter stemming gebracht.

1. Het stemrecht voor juniorleden via hun meerderjarige wettelijke vertegenwoordiger

2. Het stemrecht voor bestuursleden als zij geen lid van de vereniging zijn.

3. Het maximaal aantal machtigingen dat een stemgerechtigd lid mag meenemen.

De bijhorende stukken zijn op te vragen bij de het secretariaat ([email protected]) Graag nodigen wij u uit op maandag 8 december 20.00 uur in het clubhuis.

Met sportieve groet,

Bestuur HC Spaarndam