Verkeershinder op route naar HBS en Bloemendaal, duurt tot april 2016!

9-11 Nieuws In verband met de aanleg van nieuwe riolering en een nieuw wegprofiel wordt de Brederodelaan tussen de Donkere laan en de Cornelis Schulzlaan in Bloemendaal gefaseerd afgesloten voor al het autoverkeer. Fietsen en wandelen is wel mogelijk.

De Bergweg naar HBS blijft bereikbaar, maar auto's zullen door middel van gele borden worden omgeleid. Deze werkzaamheden duren tot medio december.

Vanaf januari 2016 is het stuk Cornelis Schulzlaan tot aan de Brederodseweg aan de beurt. Dit duurt tot medio april.