Verslag denk-mee-praat-mee bijeenkomst d.d. 13 april

28-5 Nieuws

Op 13 april jl. was er een denk-mee-praat-mee bijeenkomst in ons clubhuis. Samen met verschillende leden en oud-bestuursleden is daarbij gesproken over onze club; wat er goed gaat, wat beter kan en waar we naar toe willen.

Er zijn langs drie onderwerpen ideeën uitgewisseld en geïnventariseerd, te weten de onderwerpen:

1.      Vinden, binden en boeien van leden. Dit i.v.m. de gewenste groei van    HC Spaarndam

2.      Hockeyzaken. O.a. gericht op trainingen, trainers, wedstrijden, etc.

3.      Accommodatie, Materiaal, e.d.. Dit met name gericht op de aanwezige  faciliteiten.

Uit de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat we als club gelukkig een heleboel goed doen. We zijn een leuke club, toegankelijk en met een prettige sfeer. Mensen komen hier graag. Dat goede gevoel moeten we behouden en koesteren.

Natuurlijk zijn we er niet met een goede sfeer alleen. Er werden ideeën uitgewisseld hoe je bijvoorbeeld de groei van leden kunt stimuleren, variërend van het doen van ‘aanbiedingen’ (bijvoorbeeld gratis hockeystick), het organiseren van clinics op scholen, tot het genereren van ‘traffic’ naar de club door het aanbieden/stimuleren van bedrijfshockey, koffiehockey, 7*7 hockey voor senioren op zondag e.d..

Ook op het gebied van hockeyzaken waren er veel suggesties. Zo zagen zowel bestuur als leden als belangrijk speerpunt het door ontwikkelen van ons technisch kader. Zaken die in dat kader genoemd werden waren o.a. het werven van trainers, trainen van trainers, coachen van coaches en het betrekken van ‘oud-hockeyers’.

Over de accommodatie komen regelmatig positieve reacties van bezoekende clubs maar de aankleding van de club zou beter kunnen. Te denken hierbij valt aan parasols, plantenbakken, vlaggenmasten, prullenbakken en banken in de kleedkamer. Ook op het gebied van aanschaffen van trainingsmateriaal en spullen voor de horeca waren er een aantal suggesties.

Als bestuur was het prettig om op deze avond de eigen ideeën te kunnen toetsen aan die van de leden. Zitten we op één lijn, zijn we op de goede weg? Natuurlijk kan niet alles direct gerealiseerd worden. Al was het maar dat er vaak vele handen nodig zijn om e.e.a. te realiseren. Dat neemt echter niet weg dat het Bestuur zeker aan de slag zal gaan met de gedane suggesties en ideeën.