Hockeytraining voor de jeugd start weer!

30-4 Nieuws

We zijn heel blij dat we het veld weer op mogen! We volgen hierbij de richtlijnen en de diverse protocollen van onder andere het RIVM en de KNHB (zie site KNHB). Het is belangrijk dat we met z'n allen de richtlijnen volgen om voldoende veiligheid te waarborgen om de trainingen weer te mogen starten en te mogen blijven geven.

Vanaf dinsdag 5 mei zullen we starten met een aangepast trainingsschema (zie de eerder verstuurde mail) die alleen voor de meivakantie geldt. Vooralsnog traint iedereen 1x per week zodat er voldoende ruimte is om afstand te houden. Het trainen dient wel op een goede en verantwoorde manier te gebeuren daarom een aantal regels.

Heb je ingevuld dat je na de meivakantie weer wilt starten, dan is het ook echt niet de bedoeling dat je volgende week al komt. Dit klinkt onaardig, maar trainers en teams zijn nu verdeeld op basis van de opgegeven aantallen. Na de meivakantie komt er een nieuw aangepast schema waar rekening gehouden is met grotere groepen.

Looproute: Via de normale ingang van het veld gaat iedereen het veld op, via de dubbele hekdeuren aan het eind van het veld, gaat iedereen er weer af en naar huis.

De protocollen die tijdens de training gelden zullen voor elke training ter verduidelijking doorgenomen worden met de spelers zodat er niks mis kan gaan.

DEF

Deze leeftijdscategorie mag zonder restricties sporten. Wel vragen we de kinderen om zoveel mogelijk zelf naar de club toe te komen of vanaf de parkeerplaats zelf naar de club te laten lopen. Ze zullen bij het hek opgevangen worden. Hiermee voorkomen we ouders op het terrein. Daarnaast vragen we de kinderen zich te houden aan onderstaande uitganspunten. Graag met je kind doornemen.

ABC

Voor de ABC categorie (13 t/m 18 jaar) geldt dat we de 1,5 meter norm aan moeten houden, daarom zullen we in een aangepaste vorm moeten trainen. Ook voor deze groep geldt dat ze zich aan onderstaande uitgangspunten moeten houden. Graag samen doornemen.

De volgende uitgangspunten gelden de komende periode voor iedereen:

  • Hou je kind thuis als hij of zij of een gezinslid verkouden is, koorts heeft of grieperig is.
  • Zorg dat je kind thuis naar de wc geweest is. Het clubhuis is alleen voor noodgevallen open.
  • Zorg voor een volle bidon, vullen in het clubhuis kan niet.
  • Kiss & Ride. Zet kinderen af en kom ze weer ophalen aan het eind van de training. Ouders langs de lijn mag helaas niet. Ook kinderen die geen training hebben mogen niet op de club blijven.
  • Kom maximaal 10 minuten van te voren en vertrek gelijk na de training.
  • Je kunt alleen deelnemen aan de training als je al je spullen bij je hebt, dus bitje en stick. Het is niet mogelijk een bitje te kopen.
  • Geen kinderen bij of in de container, de trainer haalt de spullen op.