ALV HC Spaarndam vrijdag 4 APRIL 2014

18-3 Nieuws lokatie: Villa Westend, Westlaan 41 Velserbroek

Op vrijdag 4 april aanstaande vanaf 20.00 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in Villa Westend. 


Wij nodigen leden en ouders/verzorgers van leden van HC Spaarndam van harte uit om deze bij te wonen.
De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen van het Bestuur

 4. Historie Hockeyclub Spaarndam

 5. Jaarverslagen commissies

 6. Verkiezing kascommissie

 7. Financieel jaarverslag 2013

 8. Begroting 2014 & vaststellen Contributie 2014-2015

 9. Verkiezing Bestuur

 10. Benoeming Commissieleden

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

Graag zien wij U op vrijdag 4 april. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de secretaris ([email protected]hcspaarndam.nl). 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Spaarndam