ALV en Nieuwsjaarborrel, zorg dat je erbij bent! BREAKING NEWS!

14-1 Nieuws BREAKING NEWS!

De SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol) heeft een beschikking afgegeven. Met deze subsidie willen we graag ons sportpark en clubhuis verduurzamen. We denken onder andere aan LED verlichting op ons veld en een nieuw clubhuis! Meer informatie is terug te vinden in de eerder verstuurde mail van 24 december 2022.

Wij nodigen iedereen uit voor een tussentijdse Algemene Ledenvergadering op zondag 22 januari 2023. We leggen jullie dan de plannen voor, vragen jullie om toestemming en zullen na afloop het glas heffen op de genomen besluiten en het nieuwe jaar.

Zorg dat je erbij bent en denk mee met de nieuwe plannen.

Inloop 14.45 uur
Start ALV: 15.00 uur

Aansluitend de nieuwjaarsborrel voor alle leden, vrijwilligers, ouders, sponsoren en andere die onze club een warm hart toedragen. Jullie hulp is onontbeerlijk voor het succes en het groeien van de vereniging. Wij hopen dan ook dat in 2023 weer velen hun steentje zullen bijdragen en dat we elkaar weer in goede gezondheid zullen treffen op en rond het veld.

Sportieve groeten,
het bestuur van HC Spaarndam